Main page

Name of the department

228 - Department of Technology and Automobile Transport
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova J
Phone: +420 545 132 118 Fax: +420 545 132 118
E-mail: jiri.cupera [at] mendelu.cz
Head of department: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Further information: Staff / Courses taught / Department's websites

Information on department

Na Ústavu techniky a automobilové dopravy Mendelovy univerzity v Brně se studenti seznamují s technickými disciplínami jako je technické kreslení, strojírenská technologie, mechanika-pružnost a pevnost, nauka o materiálu, části strojů aj. Dále v navazujícím magisterském stupni se seznamují s konstrukcí vozidel, měřením parametrů vozidel, diagnostikou motorových vozidel a dalšími volitelnými předměty. 

  Pro širokou škálu studijních programů Mendelovy univerzity je na Ústavu techniky a automobilové dopravy připravena pestrá paleta předmětů. Jen namátkou - Vozidlové motory, Dopravní motorová vozidla, Údržba a opravy, Diagnostika motorových vozidel, Jakost a zkušebnictví, Alternativní zdroje energie, Hydraulické a pneumatické systémy, Technologie silniční dopravy, Mobilní energetické prostředky, Ochrana proti korozi a další pro studenty zcela jistě atraktivní předměty.

  Koncepce výuky na Ústavu techniky a automobilové dopravy umožňuje studentům získat nejen potřebný všeobecný přehled v technických vědách, ale i hlubší poznání ve zvoleném oboru tak, aby po absolovování Mendelovy univerzity v Brně byli kvalitně připraveni pro praxi, jak teoretickými znalostmi, tak praktickou dovedností.

 Stránky ústavu