Main page / O ústavu / Technické prostředky / Válcový dynamometr pro osobní automobily

Vozidlová zkušebna pro osobní automobily

K měření výkonu spalovacího motoru vozidla bez nutnosti demontáže na zkušebnu motorů slouží válcový vozidlový dynamometr. Jeho činnost lze zjednodušeně popsat následovně. Spalovací motor přenáší výkon na hnací kola vozidla, ta třením roztáčí zkušební válce dynamometru (z konstrukčního hlediska se může jednat o monovlácové  či duoválcové  výkonové zkušebny). K válci je připojeno zařízení (z principu maření energie existují vířivé, hydraulické či elektrické brzdy ), které klade otáčejícímu se kolu brzdný odpor a umožňuje regulaci jeho velikosti. Tento brzdný moment vyvolává reakční moment stejné velikosti ale s opačným smyslem a jelikož válce jsou spojeny s rotorem brzdného zařízení a poháněny koly vozidla, přenáší se reakční moment přes stator na siloměrné zařízení - tenzometr . Měřením velikosti reakčního momentu lze určit obvodové hnací síly na kolech vozidla a při znalosti otáček, resp. rychlosti otáčení je možné vypočítat výkon.

Vozidlová zkušebna Ústavu techniky a automobilové dopravy sestává z:

- vozidlového dynamometru

- emisní analýzy  včetně NOx,

- zařízení pro měření spotřeby na bázi Coriolisových průtokoměrů,

- 8 čidel tlaku a 8 senzorů teploty (tlak i teplota před a za turbem apod.).

Data se zapisují až ze 140 kanálů v reálném čase na PC. Protokol z měření je ukládán v HTML a všechny údaje je možno samozřejmě exportovat do tabulkového procesoru k další analýze.