Main page / O ústavu / Technické prostředky / Válcový dynamometr pro traktory

Stanoviště pro měření výkonových parametrů traktorů MEZ VDU E270T-E150T umožňuje jejich zatěžování přes vývodový hřídel, válcový dynamometr nebo dohromady přes oba zatěžovací prvky (téměř 1 MW), což je ojedinělá koncepce v ČR a jedna z mála v Evropě.

Přes vývodový hřídel je možné brzdit až 500 kW v celém rozsahu otáčkové charakteristiky vznětového motoru. Na válcovém dynamometru lze měřit maximálně do rychlosti 16 km.h-1a tahové výkony 420 kW, přičemž každé kolo je v režimu motorgenerátorovém ovládáno nezávisle. Oproti válcovému dynamometru pro osobní automobily je tento vybaven duoválci.