Main page / O ústavu

O ústavu

Ústav techniky a automobilové dopravy vznikl v současné podobě dne 1. března 2001 sloučením bývalého Ústavu základů techniky a opravárenství a části Ústavu zemědělské techniky. Tento krok byl součástí částečné reorganizace ústavů na agronomické fakultě. Vedoucím nově vzniklého ústavu byl jmenován původní vedoucí ústavu základů techniky a opravárenství Doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. Půjdeme-li dále do historie ústavu po roce 1990, vznikl ústav základů techniky a opravárenství sloučením ústavů opravárenství, fyziky a části ústavu energetiky k 1. 6. 1993. V té době byl ústav součástí Provozně ekonomické fakulty. K 1. 10. 1994 byl převeden spolu s dalšími dvěma ústavy oboru Provoz techniky na Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně. V současné době, po poslední reorganizaci, pracuje na ústavu 15 učitelů, z toho 2 profesoři, 9 docentů a 4 odborní asistenti. Učitelé ústavu zajišťují výuku nejen na Fakultě agronomické, ale i na ostatních fakultách univerzity. Pracovníci ústavu rovněž spolupracují s univerzitními a výzkumnými pracovišti podobného zaměření v České republice i v zahraničí.